Zijn bloed is op uw hoofd.

U bent schuldig aan zijn dood.


Trefwoorden

bloed hoofd

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.