Zijn hand op moeten houden.

Van steun afhankelijk zijn.


Trefwoorden

moeten houden hand

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden