Zijn wieken laten hangen.

Het gevecht opgeven.


Trefwoorden

hangen laten wieken

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden