Gedane zaken nemen geen keer.

Iets wat is gebeurd laat zich niet ongedaan maken.


Trefwoorden

nemen gedane keer zaken

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden