Hij is met zijn neus in de boter gevallen.

Hij heeft het goed getroffen.


Trefwoorden

boter neus

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden