Hij laat het hoofd hangen.

Hij heeft de moed verloren.


Trefwoorden

hangen laat hoofd

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden