Hij nam zijn gat in de arm.

Hij ging er rap vandoor.


Trefwoorden

gat arm

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden