Hij weet van de Duivel geen kwaad.

Hij doet of hij volkomen onschuldig is.


Trefwoorden

kwaad duivel

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.