Iemand het brood uit de mond stoten.

Iemand werkloos maken.


Trefwoorden

mond brood stoten

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden