Iemand onder handen nemen.

Iemand berispen of slaag geven.


Trefwoorden

onder nemen handen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden