Iemand op handen dragen.

Iemand heel erg waarderen.


Trefwoorden

dragen handen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.