De jongste bedelaar moet de korf dragen.

De jongst aanwezige moet het werk doen.


Trefwoorden

dragen moeten korf jongste bedelaar

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden