De jongste bedelaar moet de korf dragen.

De jongst aanwezige moet het werk doen.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden