Het is water naar de zee dragen.

Het is onzinnig werk.


Trefwoorden

dragen water zee

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden