Men moet eerst sparen Wil men vergaren.

Door beetje bij beetje te sparen kun je toch nog wat bereiken.


Trefwoorden

men moeten eerst sparen vergaren

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden