Ongelijke paarden trekken kwalijk.

Mensen die teveel verschillen in kwaliteiten werken vaak niet goed samen.


Trefwoorden

trekken kwalijk ongelijke paarden

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden