Op 'nen vollen buik staat een vrolijk hoofd.

Als je genoeg gegeten hebt dan ben je voldaan en tevreden.


Trefwoorden

buik staat nen hoofd vrolijk vollen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden