Rust nog duur hebben.

Ongedurig zijn.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden