Rust nog duur hebben.

Ongedurig zijn.


Trefwoorden

hebben nog duur rust

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden