Steek je hand niet tussen de schors en de boom.

Je moet je niet in een echtelijke ruzie mengen.


Trefwoorden

boom tussen hand steek schors

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden