Waar de lippen werken daar rusten de handen.

Tijdens het werk moet je niet praten want dan gaat het fout.


Trefwoorden

rusten handen werken lippen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden