Waar het hart van vol is loopt de mond van over.

Mensen praten graag over de dingen (of mensen) waar ze van houden.


Trefwoorden

mond over hart vol

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden