Waar het hart van vol is vloeit de mond van over.

Men praat graag over dingen waar men enthousiast over is.


Trefwoorden

mond over hart vol

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden