Zijn leven hangt aan een zijden draad.

Zijn leven is in gevaar.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden