Zijn leven hangt aan een zijden draad.

Zijn leven is in gevaar.


Trefwoorden

leven draad zijden

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden