Aan de vruchten herkent [kent] men de boom.

Het karakter van een mens lees je af aan zijn handelen.


Trefwoorden

men boom vruchten herkent

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden