Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen.

Wie over veel rijkdom of roem beschikt vertoont al gauw buitensporig gedrag.


Trefwoorden

dragen benen weelde kunnen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden