Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen.

Wie over veel rijkdom of roem beschikt vertoont al gauw buitensporig gedrag.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.