Hij is weer boven water gekomen.

Hij is de problemen te boven gekomen.


Trefwoorden

weer boven water

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden