Iemand de hand boven het hoofd houden.

Iemand beschermen (tegen de door hem gemaakte fouten)


Trefwoorden

boven houden hoofd hand

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden