Kleine potjes lopen gauw over.

Kleingeestige mensen zijn snel kwaad.


Trefwoorden

gauw kleine over lopen potjes

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden