Met iemands woorden naar de markt gaan.

Overal vertellen wat iemand heeft gezegd.


Trefwoorden

iemands gaan woorden markt

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden