Twee kwade honden bijten elkaar niet.

Kwade mensen zijn het snel met elkaar eens als ze beiden boos zijn op een ander.


Trefwoorden

kwade elkaar twee bijten honden

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden