Hij leeft van de hand in de tand.

Hij is zo arm dat hij niets kan sparen.


Trefwoorden

hand tand

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.