Iemand het hoofd voor de voeten leggen.

Iemand onthoofden.


Trefwoorden

leggen hoofd voeten

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden