Leg uw hand op uw hoofd en zie wat er onder staat.

Wees niet hooghartig.


Trefwoorden

onder staat hoofd hand leg

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden