Men moet zijn licht niet onder de korenmaat zetten.

Je moet wetenschap niet voor jezelf houden.


Trefwoorden

men zetten onder moeten licht korenmaat

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden