Met zijn spot naar bed gaan.

Trouwen met een meisje dat hij eerst niet zag staan en waarmee hij de spot dreef.


Trefwoorden

gaan bed spot

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden