Wie met honden naar bed gaat staat met vlooien op.

Als je met slechte mensen omgaat ga je hun gedragingen overnemen.


Trefwoorden

vlooien staat bed honden

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden