Kleine kinderen hoofdzeer; grote kinderen hartzeer.

Als kinderen volwassen zijn geworden doen ze hun ouders maar al te vaak verdriet.


Trefwoorden

kleine grote kinderen hoofdzeer hartzeer

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden