Water in zee [de Rijn] dragen.

Overbodig werk doen.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden