Water in zee [de Rijn] dragen.

Overbodig werk doen.


Trefwoorden

dragen water zee rijn

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden