---

30 spreekwoorden gevonden

1 - 30 van 30
Als de wijn zinkt zwemmen de woorden boven.

Dronken mensen zeggen dingen die ze niet zouden zeggen als ze nuchter waren.

Boven zijn stand leven.

Hij leeft met meer weelde en luxe dan hij zich veroorloven kan.

Dat gaat boven mijn prik.

Dat is te duur voor mij.

Dat gaat boven zijn horizon.

Dat snapt hij niet.

Dat gaat hem boven zijn pet.

Dat snapt hij niet.

Dat is botertje boven.

Dat is een onverwachte meevaller.

Dat staat als een paal boven water.

Dat is absoluut zeker.

De natuur gaat boven de leer.

Ook al weet je dat iets niet goed is toch laat je je door de natuurlijke driften vaak verleiden.

De natuur gaat boven is sterker dan de leer.

Wat je van nature doet is sterker dan wat je is aangeleerd.

Er is altijd baas [meester] boven baas [meester].

Er is altijd wel iemand beter of succesvoller.

Er met kop en schouders boven uitsteken.

Duidelijk het beste zijn.

Het vet wil boven drijven.

De rijke man wil altijd de baas zijn.

Hij is boven Jan.

Hij heeft de problemen opgelost.

Hij is boven zijn bier.

Hij heeft teveel gedronken.

Hij is boven zijn pegel.

Hij heeft teveel gedronken.

Hij is boven zijn theewater.

Hij heeft teveel gedronken.

Hij is mij boven het hoofd gegroeid.

Hij is machtiger knapper e.

Hij is weer boven water gekomen.

Hij is de problemen te boven gekomen.

Hij komt de moeilijkheden te boven.

Uiteindelijk zal hij de moeilijkheden overwinnen.

Hij liegt dat het rookt boven zijn hoofd.

Hij liegt heel erg.

Hij likt naar boven en trapt naar onderen.

Hij slijmt met de baas en is arrogant en onaardig voor zijn ondergeschikten.

Hij staat boven de wet.

Hij hoeft zich niet aan de regels te houden.

Hij staat een veld boven de wind.

Hij hoeft zich geen zorgen te maken.

Iemand de hand boven het hoofd houden.

Iemand beschermen (tegen de door hem gemaakte fouten)

Je kop boven het maaiveld steken.

Boven de middelmaat uitsteken; iets bijzonders ondernemen.

Mans hand boven.

De man moet de baas zijn over de vrouw.

Tevredenheid gaat boven rijkdom.

Als je tevreden bent ben je gelukkig omdat je niets te wensen hebt.

Uiteindelijk komt de waarheid altijd boven water.

Waarom veel geld en goed verwerven? Het blijft

Van boven blinken van onder stinken.

Mooi gekleed maar geen goed ondergoed aanhebben.

Van boven bont van onder stront.

Zij doen zich voornaam voor maar zijn in feite heel gewoon.

Deze website gebruikt cookies.