Is de brok groot men moet er de mond naar zetten.

Je moet je aan de omstandigheden aanpassen.


Trefwoorden

mond men zetten moeten groot brok

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden