Hij zet een gezicht als drie dagen slecht weer.

Hij is erg kwaad.


Trefwoorden

weer slecht dagen drie gezicht zet

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden